Het Senioren Gezondheidsprogramma

''Gezond oud worden''

Oudere dieren krijgen meer gebreken, waarvan sommige gebreken een sluipend verloop hebben: de kwaal bestaat al wel, maar het is aan de buitenkant nog niet zichtbaar. Met name nierproblemen zorgen in het beginstadium wel voor enig ongemak bij de patiënt, maar de eigenaar van de hond of kat valt nog niets op.

De praktijk heeft daarom het Senioren Gezondheidsprogramma ontwikkeld: een uitgebreid lichamelijk onderzoek, en daarnaast een bloedonderzoek, erop gericht om de meest voorkomende ouderdomskwalen in een vroeg stadium te herkennen.

Tevens is er tijdens dit onderzoek aandacht voor mogelijke gedragsveranderingen ten gevolge van dementie.

Senioren Gezondheidscontrole

''De ouderdom komt met gebreken", is de logische gedachte bij een tekst over gezondheid bij oudere dieren. Want het lijkt onvermijdelijk dat er met het ouder worden allerlei lichamelijke klachten gaan optreden. De vraag is echter op welke leeftijd de klachten beginnen, en wat je er aan kunt doen om het te vertragen.


Het optimaal houden van de omstandigheden zal ''het ontstaan van gebreken'' vertragen

Dit is het doel van het Senioren Gezondheidsprogramma; door het nauwgezet controleren van de gezondheidsstatus van uw hond of kat de omstandigheden zo optimaal mogelijk houden.

Het is niet de bedoeling om elke hond of kat die een zekere leeftijd bereikt heeft als patiënt te gaan zien. Het doel is om gebreken vroegtijdig op te merken om ze vervolgens te verhelpen of te verlichten.

Bedenk hierbij dat uw huisdier niet kan praten, en dus niet kan aangeven "ik voel me de laatste tijd niet zo lekker". U als eigenaar zal in de meeste gevallen pas in een later, erger, stadium merken dat er wat aan de hand is.

De Senioren Gezondheidscontrole

De Senioren Gezondheidscontrole voorziet in een groot aantal zogeheten 'controlepunten', onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

Uitgebreid lichamelijk onderzoek

Een bloedonderzoek op nier- en leverfunctie

Een checklist voor gedragsveranderingen

Het bloedonderzoek op nieren en lever is ook in het programma opgenomen, omdat met name deze organen op hogere leeftijd een minder goede werking kunnen vertonen. Dat is wel nadelig voor het lichaam, maar aan de buitenkant nog niet te merken. Met een bloedonderzoek is het wel te achterhalen.

De bevindingen van deze controle worden vastgelegd, u krijgt een verslag mee, en een kopie blijft in ons patiëntendossier. Bij de volgende controle kan er dan vergeleken worden zodat veranderingen opgemerkt kunnen worden.

Wie is er oud?

Er is uiteraard geen exacte leeftijd aan te geven waarboven een hond of kat 'oud' genoemd kan/moet worden. Het Senioren Gezondheidsprogramma van deze praktijk hanteert de volgende vuistregel: bepaal eerst de levensverwachting van de hond of kat, het derde en laatste deel van dit aantal jaren is dan de senioren-periode. De levensduur die verwacht mag worden is als volgt:

Kleine honden (tot 10 kg)

16 jaar

Middelgrote honden (10 tot 25 kg)

13 jaar

Grote honden (boven 25 kg)

11 jaar

Katten

14 jaar

In de leeftijd dat uw dier in de senioren-periode zit, wordt aanvankelijk 1x per jaar een gezondheidscontrole geadviseerd. Later, dus op nog hogere leeftijd, wordt geadviseerd om 2x per jaar een controle te houden.

De volgende tabel kan door bovenstaande informatie opgesteld worden*

Jaarlijkse controle, vanaf:

Halfjaarlijkse controle, vanaf:

Kleine hond

11 jaar

14 jaar

Middelgrote hond

9 jaar

11 jaar

Grote hond

7 jaar

9 jaar

Katten

10 jaar

12 jaar*Deze leeftijdsgrenzen zijn slechts richtlijnen, waarvan afgeweken kan worden!

De jaarlijkse controle van het Senioren Gezondheidsprogramma zou goed samen kunnen vallen met de jaarlijkse inenting, mits dit vooraf is afgesproken. Dit omdat er voor een gezondheidscontrole meer tijd gereserveerd wordt dan voor een normaal consult.

Tot slot

In het Senioren Gezondheidsprogramma wordt nauwkeurig gelet op een groot aantal problemen die de ouderdom met zich mee kan brengen. Het moet echter gezegd worden dat het geen garantie kan geven op gezondheid of het bereiken van een bepaalde leeftijd. De kans op gezond oud worden wordt echter wel groter.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de praktijk voor naderen informatie of een afspraak.

Klik hier voor de pagina Adres & Contact.