Operaties

De algemene chirurgie behoort tot het pakket van de gezelschapsdierenpraktijk. Hierbij moet gedacht worden aan; sterilisatie, tumorverwijdering, blaas- darm chirurgie en ooglidcorrecties. Ook orthopedische operaties, zoals botbreuken worden in de kliniek verricht.

Soms doen zich situaties voor waarbij een operatie beter door specialisten uitgevoerd kan worden. In dat geval geven wij u het advies om zich tot een dergelijke specialist te wenden.

Anesthesie

Anesthesie, ook wel narcose of verdoving, is een belangrijk aspect in de diergeneeskunde, omdat bij dieren nogal eens een verdoving nodig is om een behandeling uit te voeren.

In de kliniek worden uitsluitend moderne middelen gebruikt met een ruime veiligheidsmarge en een snelle recovery.

Voor langdurige ingrepen wordt gebruik gemaakt van een inhalatie-narcose.

Het is het beleid van de praktijk dat een patiënt pas naar huis mag als hij goed is bijgekomen van de operatie. In de tussentijd verblijft uw dier in onze opnameruimte.

Na de operatie

Nadat uw huisdier onder narcose is geweest in verband met een onderzoek of een operatie, geven wij u een zogeheten narcosebrief mee. Hierop vindt u algemene informatie betreffende de herstelperiode na de operatie, en wat u kunt verwachten qua reacties van uw huisdier op de narcose.

Tevens vindt u op de achterzijde van het formulier een korte vragenlijst met betrekking tot het verloop van de zogeheten recovery van uw huisdier. Hierop kunt u bijvoorbeeld aangeven wanneer uw huisdier voor het eerst weer gegeten heeft na de operatie.

Wij vinden het interessant om te horen hoe een en ander is verlopen bij uw huisdier, vooral omdat het belangrijk is dat uw huisdier zo snel mogelijk weer hersteld is, maar ook omdat wij daar een statistiek van bijhouden.