DISCLAIMER

Julianadorp, 20-05-2018

Dierenkliniek Julianadorp


Disclaimer

Dierenkliniek Julianadorp besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op de website, onjuist- of onvolledigheden kunnen voorkomen. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Zij aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Dierenkliniek Julianadorp worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Dierenkliniek Julianadorp. Niets van het op de website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd, bewerkt, overgedragen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, via internet of intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Julianadorp. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden, Nederlands recht is van toepassing.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij


Maatschap Dierenartspraktijk Julianadorp

‘Dierenkliniek Julianadorp’


Disclaimer