Röntgenonderzoek

In de praktijk is een röntgen toestel aanwezig. Attributen en kennis voor de meest gangbare contrasttechnieken zijn aanwezig.

Voor het maken van de röntgenfoto's is het soms nodig de patiënt een lichte verdoving te geven, of geheel onder narcose te doen. Dit hangt geheel af van het gedrag van het dier, bij een rustig dier zal dit bijvoorbeeld niet nodig zijn.

Röntgenfoto